@huang13031310
1 篇文章・0 人追蹤
2019年5月
汽機車2019年5月17日 00:49

駕訓班上課心得

小弟我最近成功考到駕照啦,所以上來發文寫心得,地點: 台北 X安駕訓班 (捷運奇岩站附近),教練: 王X元,------------------------------------------------------------------------
愛心
13
回應5
收藏