Dcard

hi

@o_io

1 篇文章・1 人追蹤
2020年11月
僑生交流
hi

我想返香港

因為班廢老,今個寒假應該返吾到去。大家會點會吾會返香港,如果吾返有咩可以做?
愛心
7
15
收藏
hi
不想錯過有趣的文章?追蹤我吧!