FF 41 場次照片分享

各位好 小弟第一次參加 FF 攝影 感謝各位 Coser 願意協助拍攝 初次在這個領域拍攝 技術不佳還請見諒 這邊分享 Day 1 的一些照片 如有需要原圖或撤照再麻煩私訊我 感謝🙏
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
Like
12
4 comments