cos|Lycoris Recoil 莉可麗絲 錦木千束

一直以來半工半讀的太忙了, 好難得可以出去踏踏(৹ᵒ̴̶̷᷄́ฅᵒ̴̶̷᷅৹) 首先要推薦這部動漫, 超~級好看ᵒ̴̶̷̥́ㅂᵒ̴̶̷̣̥̀ 這次出的是活潑開朗的千束.ᐟ.ᐟ 在崑山場KDF24出現一下下~ ⚠️圖多
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
megapx
Like
24
4 comments
Post information