2022/23 Mu Nursing hd interview

2022年5月23日 19:04
大家好 我嚟緊有個Mu nursing hd interview 個課程係社福界登記護士 因為以前有失敗嘅經歷 所以好擔心又炒🥺 所以想請教各位師兄師姐有冇咩Tips 或者遇過特別刁鑽嘅問題 可以比小妹學習一下🙏 例如話自我介紹有啲乜嘢特別嘅特質要講 例如同理心 如果有啲乜嘢特別嘅情境題可以提示一下 感謝各位師兄師姐!
愛心
1
留言 3
文章資訊