Post images
知道為什麼雖然廣告這樣講,你玩了那麼久的beetalk卻還是隻魯蛇嗎?

不是約炮的太多,而是
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
因為他沒說你喜翻的人也會喜翻你!
(怒

共 1 則回應

2
Post images

馬上回應搶第 2 樓...
回應...