so今天晚上去把我的粉紅稻草給剪掉了
設計師大叔照慣例把我的頭髮五花大綁開始從後面下手
剪著剪著剪著
他突然一手摸住我的後腦勺
摸呀摸呀摸呀摸呀摸呀摸呀摸呀愛不釋手地摸呀摸呀摸呀摸呀摸呀
最後忍不住在店裡吶喊

: 妳的頭形好美啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

接下來的剪髮時光他不時地膜拜讚嘆我的後腦勺
左一句極品右一句完美的
惹得隔壁來跟我剪一樣短髮的阿姨十分吃醋

: 你怎麼幫她把後腦剪那麼澎啊我都沒有
: 妳不懂! 她的頭形是極品啊! 自然就有澎度的
: 有這種事嗎
: 妳那後腦杓的澎度是硬擠的! 硬擠的! 當然不一樣
: 唉呀太羨慕了

真是太害羞了


粉紅陸行波波鳥

熱門回應

可惡想摸
都來都來都來都來


粉紅陸行波波鳥