Anonymous

男朋友成日意淫其他女仔

同男朋友講某個女仔嘅黑歷史 隨便同人扑野 仲要拍片 俾ex見到 我第一個反應係覺得個女仔好傻 而佢第一個反應係覺得個男仔好幸福好幸運 好正 講多少少個背景 個女仔有少少名氣的 半個明星咁 我都知男仔私下都會有依啲諗法 把口仲衰都有 好多時純粹係道德束縛住黑暗面 而唔係有幾愛另一半 但聽完我有啲唔開心 係咪我太小氣 唔洗太介意佢點講
sticker
LikeHahaSad
124
38 comments
Post information