Post images


大家好~我是小龜~

新一週運勢又來啦!

一樣歡迎大家留言分享心得哦!

雖然我不常回覆,但每一篇留言我都會看的!


占卜流程

1:隨意拿取一本有頁碼的書

2:想著測驗題目,心裡默唸三次

3:將書打開,記下第一眼看到的頁碼

4:頁碼個位數字即結果,對照下面的答案即可

測驗結果:

--------------------------------------------------------------------
手邊正好沒有書嗎?加入小龜LINE翻書機器人,讓您隨時翻書沒煩惱!
立即加入:

更多小龜翻書占卜、每月運勢、星座運勢:

共 2 則回應

0
翻到9
謝謝,我會努力的
0
翻到5.....?
希望是好的
馬上回應搶第 3 樓...
回應...