b9 b10 部分是iphone 內建 部分是lightroom 調色
------------------------------------------------- 其他照片都是lightroom修的 因為是用sony a73相機的pp7風格檔拍攝的, 所以原檔都屬於灰色調,手機不好調整 照片基本上都沒有一定的修圖方式😅 本人其實之前也一直執著版面色調的一致性, 但後來覺得每個國家每個地點都有不同的空氣與氣氛, 所以一直沒有固定的色調調法~~ -------------------------------------------------- 同場加映手機的調色
有時候也會套套其他的內建濾鏡, 找出最適合的畫面的顏色, 希望這樣有幫助到你們~~