Tâu-tsu it-tīng ū hong-hiám.
Ki-kiam tâu-tsu ū thán ū puê.
Sîn-Kòo tsînn ing siông tha̍k kong-khai suat-bîng su.

共 3 則回應

1
你是說 投資女朋友,最後變成別人的老婆,這樣的投資沒有公開說明書可以在交女朋友前閱讀啊?

B2 你說是吧
0
灑花♡♥♡♥♡♥*"`'*-.,_╰(〞︶〝) ╯‧,.-*'`"*-.,_♡♥♡♥♡♥
Post images
0
嘖嘖重點是說明書看不懂RRRR

湖底藍
馬上回應搶第 4 樓...
回應...