Ta̍k-ke tsó-hué lâi huat huì-bûn.

Jîn-sin khóo-té.
Uī Siánn-mí ái hia jīn-tsin?

共 5 則回應

0
看ㄅ懂 :(
1
大家好 大家作伙來發廢文

人生苦短
為什麼要那麼認真

(不用太崇拜我)
0
只看得懂標題
大家好
已經刪除的內容就像 Dcard 一樣,錯過是無法再相見的!
0
只有我把標題看成tokyo hot嗎

...
馬上回應搶第 6 樓...
回應...