Fanfare

2 篇文章0 人追蹤
追星
崑山科技大學

TWICE 『Fanfare』日本第6張單曲概念照

#更 MV出來啦!元氣TWICE脆骨!,(私心馬尾瑜好美、日本賴好美、顏料兔好可,看完心情爆好!),--------------------------------------------------
1369
55
收藏
TWICE

#討論 這是在劇透嗎!

定延啊!我們等你回來,南這個也太像貴婦,這個動作???感覺正規會出改版,跟上次一樣,我的錢錢已經準備好了∠( ᐛ 」∠)_
333
40
收藏