ocamp

5 篇文章10 人追蹤
看板篩選
大學新生季
2 天前

hkuspace ocamp

想問下hkuspace今年有冇ocamp?或者喺邊度可以搵到有關資訊?
2
1
收藏
中原大學
2021 年 8 月 21 日

系ocamp

是說室內設計學系的同學有時間和空間去籌備ocamp嗎?
1
7
收藏
閒聊
2021 年 11 月 28 日

正門冇咗噴水池點解詛咒好?

話說每年O Function都會有組爸媽帶組仔女去觸發某個PolyU既詛咒,咁但係而家冇咗個噴水池仲點進行嗰個解詛咒儀式呢?一人一個替代方案‍️,我先:快樂漩渦
0
1
收藏